Publicerad 16 januari 2024

3. Om något händer

Här hittar du stöd för vad du kan göra när du upplever något som kan utgöra hot, hat eller trakasserier eller när du ser att någon annan förtroendevald blir utsatt. Det handlar inte bara om vad som är olagligt. Gränsen för det oacceptabla går ofta långt före det olagliga.

Åtgärder vid hot, hat, våld eller kränkning

 • Berätta för någon om vad du har blivit utsatt för. Red ut och värdera händelsen tillsammans med någon du litar på.
 • Kontakta säkerhetsansvarig i kommunen, regionen eller partiet där du är verksam.
 • Polisanmäl. Hot, hat och våld och kränkningar ska alltid anmälas till polisen. Du behöver inte vara säker på om det som inträffat är brottsligt – det utreder polisen.

Polisanmälan

En polisanmälan kan komma från flera håll: den som är utsatt, en kollega, säkerhetsansvarig eller någon utomstående. En polisanmälan kan avse såväl de förtroendevalda som deras närstående. Oavsett vem som anmäler är det viktigt att den som är utsatt medverkar i brottsutredningen.

En polisanmälan innebär att även om utredningen läggs ner, så kan anmälan återupptas vid fortsatt utsatthet.

Uppge alltid att du är förtroendevald

Uppge alltid i din anmälan att det gäller en förtroendevald som blivit utsatt inom ramen för sitt demokratiska uppdrag. Det gäller oavsett om det rör dig själv eller någon annan förtroendevald. När du i anmälan uppger att du är förtroendevald går anmälan till särskilda hat- och demokratibrottsutredare inom polisen.

Fem skäl att anmäla:

 • Anmälan är en förutsättning för att kunna åtala och döma gärningspersoner.
 • Anmälningarna gör det möjligt för säkerhetsansvariga och polisen att kartlägga och se sammanhang och mönster.
 • Antalet polisanmälningar är en viktig signal till samhället om att en viss typ av brott ökar eller minskar.
 • En anmälan kan innebära att du får ta del av stöd även om förundersökningen läggs ned. Det kan röra sig om personskydd, ersättning från försäkringar, brottsskadeersättning med mera.
 • Den som anmäler mår ofta bättre av att få berätta och känner lättnad av att kunna lämna frågan vidare till någon annan.

Förberedelse ger trygghet

Genom att anmäla händelser av hot, hat och våld till polisen bidrar du till att hot och hat i det demokratiska samtalet kan bekämpas. En anmälan till polisen är en förutsättning för att polisen ska kunna starta en förundersökning om brott.

Att göra:

 • Lagra kontaktuppgifter till säkerhetsansvarig och polis lätt tillgängliga.
 • Gör din egen checklista över vad du ska göra om något händer.
 • Spara checklistan på ett bra ställe, som en anteckning på din mobiltelefon till exempel.

Läs vidare