Publicerad 16 januari 2024

2. Det demokratiska samtalet

Många upplever att tonen och samtalsklimatet har hårdnat och därför tvekar de att delta i det demokratiska samtalet. Som förtroendevald och politiskt aktiv kan du motverka detta och bidra till att samtalstonen hålls på en bra nivå.

Det politiska samtalet

Hur du uppträder mot dina kollegor inom politiken påverkar hur samtalet om politik blir i hela samhället. Du är en förebild för många människor – det följer med rollen som förtroendevald. Om du talar eller skriver nedlåtande eller rent av hatiskt mot andra förtroendevalda så signalerar du att det är acceptabelt i det politiska samtalet.

Fokusera på:

 • Det budskap och den vision du vill föra fram.
 • Visa dina politiska motståndare respekt och eftertanke, även när ni är oense, så bidrar du till ett bra politiskt samtalsklimat.
 • Bemöt alla människor så som du själv vill bli bemött, även när du inte håller med dem.

I digitala kanaler

Stora delar av dagens demokratiska samtal äger rum i sociala medier och olika webbaserade forum. Dessa digitala arenor erbjuder fantastiska möjligheter till både väntade och oväntade möten med medborgare och andra politiskt aktiva.

Återigen är förberedelserna det allra viktigaste. Du behöver vara medveten om ditt språkbruk, vad du vill att samtalen ska handla om och vad du vill att andra ska veta om dig. Du behöver också ha kunskap om ditt partis riktlinjer kring kommunikation i sociala medier, och vad ni gemensamt vill uppnå med att vara aktiva där.

Tänk efter före

En fördel med samtal och diskussion i digitala kanaler är att du oftast kan ta dig lite tid. Tänk efter innan du bemöter en kommentar, i synnerhet när det rör sig om hot- och hatfulla uttryck. Kanske behöver du inte svara alls. Ibland kommer någon annan till din undsättning. Du kan också välja att avsluta samtalet med en artig men bestämd hänvisning till att det hamnat på en oacceptabel nivå.

Råd från Säkerhetspolisen

 • Vid hot, skärmdumpa inläggen och användarprofilen samt ta kontakt med säkerhetsansvariga, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. För hot gäller nolltolerans.
 • Överväg om det är lämpligt att i förväg, eller under ett pågående möte, berätta var det hålls. Använd inte incheckningsfunktioner som avslöjar den geografiska positionen om det inte är nödvändigt.
 • Berätta helst om saker som redan har skett, och inte om saker som ska ske. Detta för att undvika kartläggning eller uppsökning av personer.
 • Undvik att exponera eller ge en inblick i vanor som kan underlätta kartläggning, såsom tränings- eller shoppingrutiner eller platser som regelbundet besöks.
 • Var noga med att alltid fråga om godkännande för publicering från de personer som medverkar i inlägg och på bilder.
 • Räkna med att den information som en gång lagts ut på internet alltid finns kvar.

Ur publikationen Personlig säkerhet 2021, Säkerhetspolisen

Förberedelse ger trygghet

Planera hur du ska hantera dina digitala kanaler. Om du är förberedd har du möjlighet att föregå med gott exempel och att stärka det digitala demokratiska samtalet. Ta reda på om din kommun/region eller ditt parti har några etiska riktlinjer för det demokratiska samtalet.

Att göra

Bestäm dig:

 • Dra en gräns mellan det privata och det personliga. Hur kan du skapa en personlig framtoning som förtroendevald utan att dela med dig av ditt personliga liv?
 • Undvik att berätta om vanor och annat som underlättar kartläggning av dig.
 • Vad ska du berätta om, när och varför?

Fördjupning

Ta reda på mer om näthat och vad som gäller vid publicering av egna inlägg och delning av andras.

Om näthat, Polismyndigheten

Läs vidare