Publicerad 27 maj 2024

Stöd vid händelser av hot, hat, våld

Stöd till förtroendevalda som utsätts för hot och hat ges i första hand i respektive kommun eller region. Kommuner och regioner kan få stöd av SKR när förtroendevalda blivit utsatta.

SKR ger stöd till kommuner och regioner

Anmälningar av incidenter och händelser samt efterföljande stöd till den enskilde går via kommunen eller regionen där den förtroendevalda har sitt uppdrag.

Du som säkerhetsansvarig eller motsvarande i kommun eller region kan få stöd av SKR under kontorstid vid händelser i form av "bollplank”. Under sommar och semester så kan det dröja tills du får svar via mail. Om det är bråttom kan du skicka ett sms så hör vi av så snart vi kan.
Kontakta någon av nedan personer:

Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR
08-452 75 03 anna-lena.pogulis@skr.se

Greta Berg, handläggare trygghet- och säkerhetsfrågor, SKR
08-452 79 58greta.berg@skr.se

Anmäl alltid hot, hat och våld

Vid en polisanmälan är det viktigt att du anger att anmälan gäller inom ramen för ditt uppdrag som förtroendevald politiker. Beroende på ärendets karaktär kan det handläggas i en av de grupper som finns mot demokratihotande brottslighet eller av en särskilt utpekad utredare som handlägger demokratihotande brott.

  • Du kan göra en anmälan via telefon 114 14 eller vid besök på polisstation.
  • Är brottet pågående ska du alltid ringa 112.
  • Vissa brott kan du anmäla digitalt.

Gör en digital anmälan till Polisen

Det är av stor vikt att anmäla och rapportera incidenter och händelser av hot, hat och våld. Du ska vända dig till säkerhetsansvarig eller motsvarande i den kommun eller region där du verkar, eller säkerhetsansvarig eller motsvarande i ditt parti. Tillsammans med säkerhetsansvarig gör du som förtroendevald bedömningen av händelsen.

Din anmälan är viktig för att kunna utreda, åtala och lagföra demokratihotande brott. Din anmälan är också viktig för att bidra till statistiska underlag om att en viss typ av brott förändras över tid.


Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan ringa till Brottsofferjouren för att få stöd,
telefon 116 006

Brottsofferjouren ger hjälp och stöd till dig som är utsatt

Brottsoffermyndigheten ger information och råd till dig som är utsatt

En webbplatsen som ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat.

Tystna inte - Brottsoffermyndigheten

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.