Publicerad 21 december 2023

Hot mot politiker, jämställdhet

Hat och hot mot förtroendevalda kvinnor och män är för SKR en prioriterad fråga. SKR följer jämställdhetsperspektivet genom aktiviteter, statistik och undersökningar.

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Under 2020 genomförde SKR en enkätundersökning till kommuner och regioner. Studien grundar sig på intervjuer med sex förtroendevalda som antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat.

Berättelser beskriver det hot och hat de utsatts för samt vilka konsekvenser det har inneburit, oavsett om de allvarligt har funderat på att avsluta sitt uppdrag eller om de avslutat sitt uppdrag helt eller delvis.

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Kvinnor betalar ett högre pris för makten

Förtroendevalda utsätts för hot och våld i sitt uppdrag, könsskillnaderna i andel är inte särskilt stora, men kvinnor utsätts i något högre grad. Däremot ökar könsgapet när man studerar uppdrag med hög maktnivå till exempel ordförandeposter.
Hot, hat och trakasserier riktar sig på olika sätt och får olika konsekvenser för olika grupper. Det påverkar representativiteten och rubbar den politiska jämlikheten.

Sandra Håkansson vid Uppsala universitet, har gjort flera studier kring utsatthet bland förtroendevalda. I slutet av 2023 publicerades hennes avhandling, Politiker under hot –genusaspekter av våld mot politiska representanter. Avhandlingen består av tre delstudier som alla pekar på att konsekvenserna är högre för förtroendevalda kvinnor. Delar av avhandlingen har publicerats i en SNS-rapport 2022.

Forskningsrapport SNS Analys 92 av Sandra Håkansson

Studie om risk att utsättas för hot och hat

Kvinnor och män i politiken

SKR har gjort en djupare analys av data och studerat skillnader i risken att utsättas för hot och hat som förtroendevald. Resultaten visar att det finns en ökad risk för vissa grupper av förtroendevalda att utsättas för hot och hat samt att utsattheten har påverkan i deras demokratiska uppdrag.

  • Förtroendevalda kvinnor har 20 procent högre risk att utsättas för hot, hat och våld.
  • Unga förtroendevalda har fem gånger så hög risk att utsättas för hot, hat och våld.
  • Ledande förtroendevalda, ordförande och vice ordförande, har 30 procent högre risk att utsättas för hot, hat och våld
  • Förtroendevalda kvinnor och unga förtroendevalda har dessutom högre risk för att utsattheten påverkar och ger konsekvenser i det demokratiska uppdraget.

Studie om kvinnors representation i politiken i Europa

CEMR har gjort en studie, av 41 europeiska länder under de senaste 10 åren, som visar på utvecklingen av kvinnors representation i politiken. Resultatet visar att kvinnor fortsatt är en underrepresenterad grupp. De antal kommuner som leds av en förtroendevald kvinna som ordförande befinner sig Sverige på andra plats med 32 procent efter Island.

Women in Politics Local and European Trends, engelska (PDF)

The Council of European Municipalities and Regions, CEMR, engelska

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.