Publicerad 27 maj 2024

Systematiskt förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, utvecklingsnätverk

SKR driver ett utvecklingsnätverk till och med juni 2024 för tjänstepersoner som har ett uppdrag i en kommun eller region att utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och omhänderta hot, hat och våld mot förtroendevalda samt att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Nätverket har arbetat med att utveckla och systematisera arbetet med förtroendevaldas trygghet och säkerhet i respektive kommun och region. Vilka byggstenar och perspektiv som är viktiga för att nå ett långsiktigt arbete.

Nätverket har även deltagit i ett utvecklingsarbete av en ny Guide för att motverka hot, hat och våld mot förtroendevalda. Den riktar sig främst till säkerhetansvariga, eller motsvarande funktion, och är tänkt att vara ett stöd i kommuner och regioners förebyggande arbete. Guiden lanseras i augusti/september 2024.

Tid och plats för planerade träffar

4 juni. Fysiskt möte i Stockholm, heldag. Nätverkets sista träff.

Målgrupp

Tjänstepersoner i kommuner och regioner som har i uppdrag att utveckla systematik i arbetet med förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Fakta och bakgrund

Under 2020 utsattes var fjärde förtroendevald och hot och hat utgör ett hot mot demokratins företrädare och skadar den politiska dialogen med medborgarna. Tonen i det demokratiska samtalet hårdnar i samhället och hot och hat i digitala miljöer når de förtroendevalda dygnet runt, året runt.

Lagstiftningen är inte tydlig när det gäller vem som har ansvaret för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet, varje kommun och region behöver därför fatta beslut om vilket ansvar de ska ta, hur arbetet ska organiseras, hur det förebyggande- såväl som det omhändertagande arbetet ska se ut.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare
  • Ulrika Stöök
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.