Publicerad 23 november 2023

Systematiskt förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, utvecklingsnätverk

SKR har startat upp ett utvecklingsnätverk 2023-2024 för tjänstepersoner som har ett uppdrag i en kommun eller region att utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och omhänderta hot, hat och våld mot förtroendevalda samt att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

SKR arbetar med att stärka de förtroendevaldas förutsättningar att verka under trygga former i sitt demokratiska uppdrag. Nätverket är ett utvecklingsnätverk med syfte att utveckla och systematisera arbetet med förtroendevaldas trygghet och säkerhet samt vilka byggstenar och perspektiv som är viktiga för att nå ett långsiktigt arbete.

Förutsättningar

 • Du som deltagare förväntas göra ett eget arbete på hemmaplan mellan träffarna.
 • Deltagandet ska vara förankrat på hemmaplan med ett uppdrag att utveckla ett systematik i arbetet med att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Som deltagare får du:

 • Kunskap om faktorer som är viktiga när din kommun eller region ska organisera arbetet.
 • Framgångsfaktorer från andra kommuner och regioner.
 • En möjlighet till ett erfarenhetsutbyte med andra.

Nätverkets innehåll

 • Tydliggöra ansvar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.
 • Erfarenhetsutbyte med deltagande kommuner och regioner.
 • Modeller och verktyg.
 • Utveckling av ett systematiskt arbetssätt på hemmaplan som utgår från lokala behov från kommunen/regionen, de förtroendevalda och de säkerhetsansvariga.
 • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.

Målgrupp

Tjänstepersoner i kommuner och regioner som har i uppdrag att utveckla systematik i arbetet med förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Kostnad

Nätverket är kostnadsfritt.

Vid fysiska träffar står deltagarna för resa och ev. logi. SKR står för lokal, fika och lunch samt innehåll med eventuellt föredragande.

Tid och plats för planerade träffar

2023

 • 6 december. Fysiskt möte i Stockholm, heldag

Prelimära datum våren 2024

 • Datum ej klart. Digitalt möte eftermiddag
 • Datum ej klart. Digitalt möte eftermiddag
 • 4 juni. Fysiskt möte i Stockholm, heldag

Fakta och bakgrund

Under 2020 utsattes var fjärde förtroendevald och hot och hat utgör ett hot mot demokratins företrädare och skadar den politiska dialogen med medborgarna. Tonen i det demokratiska samtalet hårdnar i samhället och hot och hat i digitala miljöer når de förtroendevalda dygnet runt, året runt.

Lagstiftningen är inte tydlig när det gäller vem som har ansvaret för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet, varje kommun och region behöver därför fatta beslut om vilket ansvar de ska ta, hur arbetet ska organiseras, hur det förebyggande- såväl som det omhändertagande arbetet ska se ut.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Ulrika Stöök
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.