Publicerad 23 november 2023

Hot, hat och våld med inslag av sexistisk karaktär - stödmaterial

SKR erbjuder kommuner och regioner ett stödmaterial för att kunna ge stöd till utsatta. Materialet ger kunskap och medvetenhet kring hot och hat och belyser särskilt sexistiskt hot, hat och våld som främst drabbar kvinnor.

Stödmaterialet beställs av säkerhetsansvarig eller annan person som arbetar med förtroendevaldas säkerhet. De ger i sin tur förtroendevalda tillgång till materialet vid behov.

  • Kostnaden är 1 000 kronor exklusive moms för tillgång att nyttja stödmaterialet. 
  • Varje kommun och region som beställer stödmaterialet får en egen inloggning.
  Beställ tjänsten

  Materialets syfte, innehåll och tema

  Det är en digital tjänst som syftar till att skapa en förberedelse för både enskilda och för organisationen i syfte att synliggöra problematiken, öka kunskap och förståelse för att praktiskt kunna ge stöd till utsatta personer, men kan också ge stöd att förbereda sig både mentalt och praktiskt.

  Inom olika teman delar forskare, experter och personer med sig av sina erfarenheter av utsatthet. Varje tema är fristående och kan studeras i valfri ordning. Det innehåller text, grafik, film och reflektionsfrågor.

  Stödmaterialet innehåller följande teman:

  • Vad sexistiskt hot och hat är och hur det skiljer sig från andra former av utsatthet.
  • Hur sexistiskt hot och hat tar sig uttryck i praktiken och vilka konsekvenser det får.
  • Vilka förövarna är, vad som kan förväntas att de gör och hur de agerar.
  • Hur man kan förbereda sig för att möta den här typen av påverkan.

  Fakta

  Materialet (tjänsten) är framtaget som en del i SKR:s arbete med att ge stöd till kommuner och regioner i att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda. Arbetet sker med stöd av regeringen.

  Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
   Utvecklingsledare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.