Publicerad 23 maj 2024

Förtroendevaldas trygghet och säkerhet, professionsnätverk

SKR bjuder in till ett professionsnätverk under 2024-2025 där du som tjänsteperson i en kommun eller region kan delta. Du får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

SKR arbetar med att stärka de förtroendevaldas förutsättningar att verka under trygga former i sitt demokratiska uppdrag. Nätverket startade 2023 och syftar till att utveckla och systematisera det förebyggande arbetet med hot och hat mot förtroendevalda.

Anmälan

Anmälan till nätverket sker löpande. Välkommen.

Anmälan professionsnätverk

Nätverkets innehåll

 • Aktuell forskning
 • Kunskap om systematiskt arbetssätt – vad behöver kommunen och regionen, de förtroendevalda och de säkerhetsansvariga?
 • Vikten av att tydliggöra ansvar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet
 • Erfarenhetsutbyte med deltagande kommuner och regioner
 • Handfasta tips

Målgrupp

Tjänstepersoner i kommuner och regioner som arbetar med förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Kostnad

1 200 kronor per person. Vid fysiska träffar står deltagarna för resa och eventuell logi, SKR står för fika och lunch.

Ttid och plats träffar 2024:

 • 3 september - första träffen för hösten är fysiskt i Stockholm.
 • 29 oktober 09.30-11.30 – digitalt möte
 • 10 december 09.30-11.30 – digitalt möte

Tid och plats träffar 2025:

 • 29 januari 10.00-16.00– Fysiskt möte hos SKR i Stockholm
 • 2 digitala möten om 2 timmar, datum publiceras under hösten 2024.

Fakta och bakgrund

Tonen i det demokratiska samtalet hårdnar i samhället och hot och hat i digitala miljöer når de förtroendevalda dygnet runt, året runt. Under 2020 utsattes var fjärde förtroendevald vilket visar att hot och hat utgör ett hot mot demokratins företrädare och skadar den politiska dialogen med medborgarna. Var femte förtroendevald har övervägt att lämna sitt uppdrag och var tredje har censurerat sig själv genom att undvika att lyfta en specifik fråga.

Risken att utsättas är dessutom större för kvinnor och unga och det är vanligare att förtroendevalda kvinnor får ta emot sexistiska kommentarer eller anspelningar på kön. Utsattheten ökar också ju mer känd en förtroendevald är av allmänheten och hur synlig i det offentliga någon är.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Ulrika Stöök
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.