Publicerad 26 januari 2024

Uppföljningsrapporter vaccinering 2023

I de tidigare överenskommelserna som SKR träffat med regeringen om regionernas vaccinering ska regionerna följa upp hur det går och genom SKR rapportera tillbaka till regeringen. Rapporterna togs fram 2021 och har fortsatt under 2023. Från och med 2024 upphör denna rapportering eftersom det inte längre finns någon överenskommelse.

Uppföljningsrapport 22 december 2023

Regionerna samvaccinerar covid-19 med influensa för att förenkla genomförandet och förbättra förutsättningarna för en hög vaccinationsgrad. Genom ett aktivt kommunikationsarbete har intresset för vaccination fortsatt varit högt. För regionerna är långsiktiga planeringsförutsättningar fortsatt viktigt även om överenskommelsen med staten avslutas. SKR och regionerna ser behov av andra samverkansformer där målsättningar med vaccinationerna mot covid-19 kan stämmas av mellan parterna.

SKR:s uppföljningsrapport 4, 22 december 2023 (PDF) Pdf, 331 kB.

Uppföljningsrapport 30 september 2023

Under hösten genomförs vaccinera mot covid-19 och influensa samtidigt. Det förenklar hanteringen i regionerna och bedöms påverka täckningsgraden positiv. Det finns risk för försenade leveranser av det uppdaterade vaccinet vilket försvårar planeringen för regionerna. För att regionerna ska kunna planera för vaccinering enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer behöver regionernas besked om statlig ersättning.

SKR:s uppföljningsrapport 3, 30 september 2023 (PDF) Pdf, 129 kB.

Uppföljningsrapport 30 juni 2023

SKR rekommenderar regionerna att även hösten 2023 erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till rekommenderade grupper och samtliga personer över 18 år. Vaccineringen mot covid-19 fungerar bra enligt regionerna men det finns osäkerheter och utmaningar. Det gäller till exempel när leverans av ett uppdaterat covid-19 vaccin kommer eller att kunna identifiera och nå grupper som har hemtjänst.

SKR:s uppföljningsrapport 2, 30 juni 2023 (PDF) Pdf, 170 kB.

Uppföljningsrapport 31 mars 2023

Den regiongemensamma samverkan fortsätter. Regionerna uppger att vaccineringen mot covid-19 fungerar bra utifrån givna förutsättningar. Det finns flera utmaningar för fortsatt vaccinering till exempel vaccinationströtthet i befolkningen. Regionerna önskar mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

SKR.s uppföljningsrapport 1, 31 mars 2023 (PDF) Pdf, 127 kB.

Uppföljningsrapporter 2021-2022

Under 2021 och 2022 skedde uppföljningen månadsvis.

2022

SKR:s uppföljningsrapport 19 december 2022 (PDF) Pdf, 166 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 november 2022 (PDF) Pdf, 342 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 oktober 2022 (PDF) Pdf, 210 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 september 2022 (PDF) Pdf, 167 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 augusti 2022 (PDF) Pdf, 164 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 23 juni 2022 (PDF) Pdf, 221 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 maj 2022 (PDF) Pdf, 193 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 27 april 2022 (PDF) Pdf, 173 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 28 mars 2022 (PDF) Pdf, 198 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 28 februari 2022 (PDF) Pdf, 180 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 januari 2022 (PDF) Pdf, 248 kB.

2021

SKR:s uppföljningsrapport 20 december 2021 (PDF) Pdf, 395 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 29 november 2021 (PDF) Pdf, 247 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 oktober 2021 (PDF) Pdf, 274 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 24 september 2021 (PDF) Pdf, 250 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 augusti 2021 (PDF) Pdf, 268 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 24 juni 2021 (PDF) Pdf, 400 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 maj 2021 (PDF) Pdf, 773 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 april 2021 (PDF) Pdf, 331 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 mars 2021 (PDF) Pdf, 240 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 februari 2021 (PDF) Pdf, 270 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 januari 2021 (PDF) Pdf, 513 kB.

SKR uppföljningsrapport 20 december 2021 (PDF) Pdf, 333 kB.

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.