Publicerad 4 mars 2024

Definition av nyckeltal i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen

Nyckeltal 1

Total sjukfrånvarotid dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid.

Nyckeltal 2

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med Total sjukfrånvarotid.

Nyckeltal 3

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor.

Nyckeltal 4

Summa sjukfrånvarotid för män dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid för män.

Nyckeltal 5

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre.

Nyckeltal 6

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år.

Nyckeltal 7

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre dividerat med Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre.

Informationsansvarig

  • Clara Ferdman
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.