Publicerad 26 mars 2024

Insamling av personalstatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Inlämning för personal-och lönestatistiken öppnar för uppladdning av testfiler preliminärt i slutet av september.

Inlämning personal-och lönestatistiken

Lämna in uppgifterna till SKR senast den 1 december efter lönekörning i november.

Se över era kontaktuppgifter från slutet av september

Från preliminärt i slutet av september kommer det gå att logga in i applikationen med ett tillfälligt lösenord för att ändra kontaktperson, lönesystem, begära uppskov och om så önskas ladda upp en testfil i förväg.

Inloggning

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du som sedan tidigare står som kontaktperson logga in och ändra kontaktuppgifter. Därefter behöver du vidarebefordra information om anvisningarna till den nya personen. Nytt lösenord kommer att skickas ut omkring mitten av november.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning avslutas inom en vecka.

Kodförteckning befattningskod (kategorikod) för regioner

Samtliga regioner behöver även skicka in en kodförteckning för variabeln Befattning där klartext till respektive kod framgår. Filen kan antingen skickas till SKR personalstatistik eller laddas upp i applikationen under Inlämning > Komplettera > Annat.

personalstatistik@skr.se

Att notera 2023

Fält 31, Heltidslön och Fält 32, Fast lönetillägg (gäller enbart Räddnings­tjänsten)

Observera att lönetillägg med anledning av att arbetstagare avstår framtida rätt till SAP-R (särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten) inte ska ingå i dessa fält.

Tidigare ändringar

Fält 5, Verksamhetsindelning för kommuner

Bilaga C innehåller några förtydliganden och en förändring. Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som tidigare ingått i kod 430 redovisas med fördel som kod 425 i de fall där det är möjligt.

Fält 13, Specialistkod för läkare enligt AID och sjuksköterskor

Detta fält innehåller från och med insamlingen 2020, förutom läkares specialistkod, även specialistkod för sjuksköterskor. Införandet av koden gäller i första hand sjuksköterskorna i regioner men kodningen kan (med fördel) också börja tillämpas av kommuner. För mer detalj om kodning, se bilaga H.

Fält 16: Anställningsform

En kod 7=Särskild visstid har tillkommit för de som har anställningsformen Särskild visstid (SÄVA). De som fortfarande har Allmän visstid (AVA) ska fortsatt kodas med 2 Allmän visstidsanställning.

From 2021 finns även koden 6=Projektanställning enligt AB 20.

Anvisningar

Anvisningar till löne- och personalstatistik 2023, kommuner och regioner (PDF) Pdf, 135 kB.

Bilaga A Postbeskrivning för semikolonseparerad csv-fil (PDF) Pdf, 45 kB.

Bilaga B Förteckning över kommunkoder, kommunalförbundskoder samt koder för region (PDF) Pdf, 36 kB.

Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner (PDF) Pdf, 156 kB.

Bilaga D Verksamhetsindelning för regioner (PDF) Pdf, 16 kB.

Bilaga E Etikettlista AID (senast reviderad 2021-05-18) (PDF) Pdf, 786 kB.

Bilaga F Koder för chefs-/lednings-/funktions-/ämnesansvar (PDF) Pdf, 68 kB.

Bilaga G Kodplan för läkarspecialitet (PDF) Pdf, 22 kB.

Bilaga H Kodplan för sjuksköterskor (PDF) Pdf, 47 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.