Publicerad 19 mars 2021

HME-enkäten på engelska

Om icke svenskspråkiga medarbetare ska svara på HME-enkäten så finns det en engelsk översättning av både frågorna och svarsalternativen. Vi uppmanar alla att använda just dessa frågor och inte göra egna översättningar eftersom det gör undersökningen osäkrare.

Sustainable employee engagement

Motivation

 1. My work feels meaningful.
 2. I learn new things and develop in my everyday work.
 3. I look forward to going to work.

Leadership

 1. My immediate manager shows appreciation for my contributions at work.
 2. My immediate manager shows confidence in me as an employee.
 3. My immediate manager provides me with what I need in order for me to take responsibility in my work.

Strategic management

 1. I know the objectives of my workplace.
 2. The objectives of my workplace are followed-up and evaluated in a good way.
 3. I know what is expected of me in my work.

Answering alternative

 1. Strongly disagree
 2. Disagree
 3. Neither agree nor disagree
 4. Agree
 5. Strongly agree

Informationsansvarig

 • Örjan Lutz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.