Publicerad 8 december 2023

Yrkeshögskola, rekryteringsläget i kommuner och regioner

Inom yrkeshögskolan finns både utbildningar till traditionella yrken i välfärden och kurser som möter nya kompetensbehov. SKR:s undersökning om rekryteringsläget visar bland annat kommuners och regioners efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade det senaste året och bedömningar på tre års sikt.

Kommuners och regioners kompetensbehov fortsätter att öka samtidigt som förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller. Yrkeshögskolan är viktig för kompetensförsörjningen till kommuner och regioner och är den enda utbildningsvägen till yrken som vårdadministratör, bygglovshandläggare och tandsköterska. Yrkeshögskolan bidrar även med utbildningar till nya yrkesroller och kompetenser som exempelvis specialistutbildningar för undersköterskor och utbildningar inom välfärdsteknologi.

Undersökning om rekryteringsläget för YH-yrken

SKR genomför vartannat år en enkätundersökning om rekryteringsläget för ett antal yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning i kommuner och regioner. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2023. Undersökningen syftar till att ge en nationell bild av rekryteringsläget det senaste året samt arbetsgivarnas bedömningar på tre års sikt. Resultaten kan exempelvis användas av utbildningsanordnare i ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Rekryteringsläget i kommuner 2023

Rekryteringläget i regioner 2023

Tidigare undersökningar

Rekryteringsläget i kommuner 2021

Rekryteringsläget i regioner 2021

Kontakta SKR om du vill ha tillgång till resultat från tidigare års enkätundersökningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.