Publicerad 22 mars 2021

Frågor och svar om studentmedarbetare

Svar på vanliga frågor om studentmedarbetare.

 • Vad är en studentmedarbetare?

  En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning, och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med - och kopplat till sina heltidsstudier.

 • Vem kan bli studentmedarbetare?

  • Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning inom de arbetsområden som faller inom ramen för avtalsslutande arbetstagarorganisationer (till exempel jurister, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare, systemvetare och
   kommunikationsvetare).
  • För att båda parter ska få så stor behållning som möjligt av utbytet är det viktigt att fundera på och ta ställning till hur långt fram i sin utbildning som studentmedarbetaren ska ha kommit.
 • Vad är fördelarna för mig som arbetsgivare?

  • En studentmedarbetare tillför nya perspektiv och har ”färsk” kunskap inom sitt område, samtidigt som de bidrar med engagemang och idéer till din organisation.
  • Effektiviteten ökar då du får tillgång till kvalificerad arbetskraft där du idag saknar resurser, till exempel vid projekt och utredningar. Arbetsuppgifter kan också fördelas på ett sätt som avlastar övriga medarbetare vid till exempel arbetstoppar.
  • Du stärker ditt och hela sektorns arbetsgivarvarumärke, på både kort och lång
   sikt. Nöjda studentmedarbetare pratar väl om arbetsplatsen och återkommer sannolikt i högre grad till sektorn efter avslutad utbildning.
  • Genom studentmedarbetare kan generationsväxlingen och kompetensöverföringen ske på ett smidigt och bra sätt.
 • Vad är fördelarna för studenterna?

  • De får ett kvalificerat extrajobb på schyssta villkor.
  • De får ett jobb som är relevant för studierna, och som ger dem ett sammanhang.
  • De får in en fot på en arbetsmarknad där jobbutsikterna ser mycket goda ut.
  • De får tillgång till en mentor, chans att vässa sitt CV och bygga upp ett nätverk.
 • Vad är viktigt för mig som arbetsgivare att tänka på?

  • Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och ha koppling till de pågående studierna. Fundera på vad ni har behov av att få hjälp med? Vilken utbildning ska studentmedarbetaren läsa?
  • Ju tydligare uppdrag, desto bättre för er båda. Tänk också på att studenten bör få så bra och relevant arbetslivserfarenhet som möjligt för att känna sig motiverad att stanna kvar efter slutförda studier.
  • Arbetstiden bör vara flexibel så att arbetet inte inkräktar på studierna. Arbetet ska
   gå att kombinera med heltidsstudier, även om heltidsstudier inte är något formellt krav. Fundera på om arbetet kan utföras utanför arbetsplatsen, exempelvis på distans? Behöver arbetsuppgifterna utföras dagtid, eller kan det utföras på kvällar och helger?
  • För att ge studentmedarbetaren en bra start och chans att komma in i arbetet ska
   du som arbetsgivare utse en mentor. Mentorn ska stötta, förmedla yrkeskunskaper och följa upp studentens arbete och utveckling. Det finns inga formella krav på mentorn, men det är naturligtvis viktigt att personen har ett intresse av att förmedla sitt yrkeskunnande.
 • Vad är det som gäller vid en anställning?

  • Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren. I praktiken kan det innebära 5 timmar en vecka och 25 timmar en annan, beroende på hur intensivt skolarbetet är i olika perioder.
  • Studentmedarbetaren får en särskilt kollektivavtalsreglerad tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en särskild visstidsanställning (SÄVA), och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning.
  • Anställningen gäller en termin i taget. Om du vill erbjuda studentmedarbetaren en anställning under sommaren är det anställningsvillkor enligt Allmänna bestämmelser (AB) eller annat tillämpligt avtal som ska användas.
  • Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.
 • Är det något mer jag ska tänka på?

  • Du ska veta att studentmedarbetaren är försäkrad på motsvarande sätt som dina andra medarbetare.
  • Det är möjligt att anställa någon som studentmedarbetare även om du har personer inom din verksamhet som har företrädesrätt.
  • Även om studentmedarbetaren har en tidsbegränsad anställning så kan du avsluta anställningen tidigare än anställningen löper ut. Det kan du göra utan att det föreligger saklig grund. I ett sådant fall föreligger en månads uppsägningstid. Även studentmedarbetaren kan avbryta sin anställning i förtid med en månads uppsägningstid.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Nordin
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.