Publicerad 20 juli 2023

Utlandsutbildade

Vägen till rätt jobb för den som kommer med utländsk utbildning kan vara snårig, särskilt när det gäller länder utanför EU/EES.

Både arbetsgivare, handledare och individerna behöver information. Därför har webbplatsen Vägen till jobben tagits fram.

Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd inom skola, vård och omsorg

SKR har tillsammans med fackförbunden skapat Vägen till jobben. Där finns information och vägledning om hur vägen till jobb i välfärden kan se ut. Det kan handla om att beskriva hur legitimationsprocesserna ser ut för utlandsutbildade inom hälso- och sjukvård samt skola och förskola. Där finns också särskild information till arbetsgivare och handledare vad gäller praktik, handledning, språk och anställning.

Denna film berättar kort om vägen till jobb inom vård, skola och omsorg. Med rätt stöd är det enklare att hitta vägen till jobben utifrån sin kompetens.

Vägen till jobben, Youtube

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.