Publicerad 21 april 2021

Jobbspår och snabbspår

Jobbspår och snabbspår för nyanlända syftar till att effektivisera vägarna till jobb så att människor snabbare kan börja arbeta i Sverige och se till att arbetsgivarna får rätt kompetens.

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår kan tas fram inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). De jobbspåren ska utgå ifrån arbetsgivarens kompetensbehov och består ofta av arbetsmarknadsutbildningar, sfi och praktik. Vanligtvis handlar det om att förbereda deltagarna för yrken som inte fordrar eftergymnasiala studier och där alla aktörer (kommun, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare) finns på plats och kan samverka på lokal nivå.

De lokala jobbspåren kan även riktas till nyanlända med akademisk utbildning, till exempel lärare eller läkare.

Nationella snabbspår

Det finns även nationella snabbspår. De centrala parterna på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen tecknade överenskommelser om snabbspår under åren 2015-2017. Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning, validering och utbildning för nyanlända med utländsk utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Snabbspårens mål är att korta tiden från ankomst till arbete, använda kompetensen rätt och bidra till kompetensförsörjningen. SKR har tecknat överenskommelser om tre snabbspår:

  • Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.
  • Lärare och förskollärare.
  • Nyanlända med examen inom socialt arbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.