Publicerad 27 oktober 2022

Stöd medarbetarnas utveckling

Medarbetare i välfärden – såväl nya som erfarna – har en högkunskapsnivå och behöver få möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Ett arbete i välfärden innebär ofta ett komplext uppdrag i en föränderlig värld. Arbetsgivare kan stödja medarbetarnas utveckling genom en rad olika insatser. För nya medarbetare är introduktion och tillgång till mentorskap eller handledning viktigt. Arbetsgivare behöver underlätta för medarbetare att få tid och möjlighet för kollegialt lärande eftersom det underlättar när nya kunskaper ska omsättas i praktiskt arbete.

Modeller för utveckling

Att skapa och visa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger medarbetarna chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben mer attraktiva.

Kompetensutveckling och omställning underlättar både för medarbetarna att ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter såväl som för verksamhetens utveckling.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Christofferson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR