Publicerad 27 oktober 2022

Fler män till förskolan

Normer kring kön och yrken är något som påverkar både vuxna och barn. Några av de allra första yrken som många barn blir bekanta med är just förskollärare och barnskötare. Samtidigt är det få män som arbetar i förskolan idag.

Här har SKR samlat information och stöd för kommunernas arbete med jämställdhet och kompetensförsörjning i förskolan.

Varför fler män?

Män ska inte lockas till förskolan för att fylla någon specifikt ”manlig” funktion. Att jobba för en jämnare könsfördelning kan däremot vara en av flera sätt att lyfta frågan om jämställdhet och normer i förskolan.

Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Fler män i förskolan syftar inte i första hand till att uppnå en jämställd förskola, det är en fråga om kompetensförsörjning.

"Det här är ju ett yrke som passar alla oavsett kön", säger Per-Håkan Taavo i Luleå som jobbat länge i förskolan.

Filmen "Män i förskolan" är en del av SKR:s filmserie "Röster om manlighet" och kan användas som stöd i arbetet. Filmen inspirerar och nyanserar bilden av att jobba i förskolan.

Låt fler testa jobben

Många män i förskolan och på förskollärarutbildningen berättar att det var avgörande för dem att de innan studie- och yrkesvalet hade fått erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Det visar på ett behov av att förmedla bilden av yrkena på fler sätt. Det kan handla om att förtydliga vad jobben som barnskötare och förskollärare innebär och utveckla möjligheterna att testa och få praktisk erfarenhet av förskolan som arbetsplats.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.