Publicerad 22 mars 2021

Tillgängliga arbetsplatser

Tillgängliga arbetsplatser är arbetsplatser som är utformade för att passa så många som möjligt. Genom att arbeta med tillgänglighet kan vi bättre ta tillvara människors olikheter. Då skapas ett arbetsliv som är anpassat för alla, oavsett funktionssätt.

Tillgänglighet ger också bättre möjligheter att arbeta mer och längre under livets olika skeden. Därför handlar tillgänglighet i arbetslivet om allas arbetsmilj.

Dagens yrkesliv ställer stora krav på både kompetens, kognitiv och fysisk förmåga. Digitaliseringen har gett stora möjligheter, men innebär också att många av oss hanterar stora mängder information under en vanlig dag. Breda yrkesroller skapar variation i arbetet, men ställer samtidigt krav på vår kognitiva och fysiska funktion.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning talar man om ”Universell utformning”. Det betyder "sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning”.

Stöd för att arbeta med tillgänglighet på arbetsplatsen

På Myndigheten för delaktighets webbplats finns stöd och verktyg för att arbeta med tillgänglighet på arbetsplatsen. De ger förslag på hur regioner och kommuner kan påbörja sitt arbete med tillgänglighet och har praktiska verktyg för att skapa arbetsplatser med mångfald. Där finns också filmer om tillgänglighet.

Starta tillgänglighetsarbetet, Myndigheten för delaktighet

Praktiska verktyg, Myndigheten för delaktighet

Filmer, Myndigheten för delaktighet

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.