Publicerad 22 mars 2021

Rekrytera och matcha

Här samlas stödmaterial för arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

dag finns cirka 900 000 personer i åldern 16-64 som säger att de har någon form av funktionsnedsättning. Det är en stor del av vår befolkning. I denna grupp är arbetslösheten större än hos övriga befolkningen.

Genom att skapa nya tjänster, förbättra förutsättningarna på arbetsplatsen, och använda de många olika stöd som finns kan arbetsgivare lättare använda kompetensen hos dem som står utanför arbetsmarknaden idag.

Stöd vid anställning av personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen hjälper arbetsgivare att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt stöd när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Det betyder att Arbetsförmedlingen betalar en del av lönekostnaden för den anställde. Du kan också få ekonomiskt bidrag för hjälpmedel, stöd av en specialist eller personligt stöd för den anställde att utföra vissa arbetsuppgifter.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om olika stödformer som underlättar vid anställning.

Stöd för dig som arbetsgivare, Arbetsförmedlingen

Stöd och ersättning för dig med funktionsnedsättning, Arbetsförmedlingen

Rekrytera utan att diskriminera

Målet för all rekrytering handlar om att hitta den bästa kandidaten för en tjänst. Men det finns fallgropar på vägen som kan leda till diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som är ansvarig för rekrytering på arbetsplatsen, som är fackligt ombud eller på annat sätt inblandad i en rekryteringsprocess. Vägledningen är tänkt att bidra till reflektion inför de beslut som behöver fattas under rekryteringsprocessens olika moment.

Rekrytera utan att diskriminera

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.