Publicerad 2 februari 2022

Använd kompetensen rätt och rekrytera bredare, Gävle kommun

Gävle kommun har utformat en modell för arbetsdelning som utgår från Örebros modell. I Gävle etablerades pilotgrupper med kontorschefer på förvaltningsnivå och arbetsgrupper på verksamhetsnivå. Grupperna har sett över verksamhetens arbetsuppgifter, identifierat arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie personals ansvarsområden och - utifrån verkligt behov - identifierat och skapat kompletterande tjänster.

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR