Publicerad 27 mars 2023

Prioritera arbetsmiljöarbetet

Jobben i kommuner och regioner är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara utmanande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare och det är en av flera strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Det är en högre andel av medarbetarna i kommuner och regioner än i andra sektorer som upplever att jobbet är meningsfullt. Det visar arbetsmiljöundersökningar under 30 års tid. Nästan nio av tio medarbetare i regioner och åtta av tio medarbetare i kommunerna sitt arbete som mycket meningsfullt. Det är också fler medarbetare i kommuner och regioner som upplever sina jobb som intressanta och stimulerande än på arbetsmarknaden i stort.

Det som gör ett jobb meningsfullt, intressant och stimulerande kan vara detsamma som gör det svårt. Jobb som är människonära innebär ofrånkomligen utmaningar och risker som arbetsgivaren behöver hantera, i den fysiska såväl som i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete hanterar arbetsgivare de risker som finns på arbetsplatsen, motverkar skador och ohälsa samt underlättar återgång i arbete för sjukskrivna. Dessutom bidrar det till att ta vara på medarbetarnas engagemang, främja hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jobba i samverkan

Genom samverkan får både chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och dess arbetsmiljö kan utvecklas på bästa sätt. Med ett samverkansavtal finns struktur och former för att involvera de medarbetare som berörs tidigt i processer. Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi där informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen förts samman. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är delaktighet och inflytande en av flera friskfaktorer.

Samverkansavtal

Rapport om att prioritera arbetsmiljöarbetet

I rapporten "Prioritera arbetsmiljöarbetet" (2021) presenteras ett urval av statistik från Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs vartannat år av SCB och Arbetsmiljöverket. Syftet med rapporten är att visa hur arbetsmiljöarbetet hänger ihop med kompetensförsörjningen.

Prioritera arbetsmiljöarbetet - en strategi för välfärdens kompetensförsörjning

Seminarium och presentation av rapporten

Presentation av rapporten och diskussion med Malin Lohela Karlsson, Region Västmanland, Rebecca Lilja, Örebro kommun, Ida Eklöf och Bodil Umegård, SKR.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.