Publicerad 10 april 2024

Ny utbildningsstruktur för läkare

Hösten 2021 startade en ny sexårig läkarutbildning. Samtidigt trädde ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft.

Den nya svenska läkarutbildningen är sexårig och legitimationsgrundande, som i de flesta andra länder i Europa. Allmäntjänstgöringen (AT) som idag ligger till grund för legitimation efter svensk utbildning fasas därmed ut på sikt.

Den 1 juli 2021 trädde också ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft, anpassat efter den nya utbildningen. I den nya ST-föreskriften ingår en bastjänstgöring (BT), med syftet att alla läkare som specialiserar sig i Sverige ska få en god introduktion under handledning.

Parallellt med att BT införs kommer AT att finnas kvar under en lång period, för alla som läser den nuvarande svenska läkarutbildningen på 5,5 år. Den nuvarande ST-föreskriften kommer också att gälla tillsvidare för de läkare som har gjort eller kommer att göra AT och för de läkare som har påbörjat sin specialisering före den 1 juli 2021.

Det här gäller för bastjänstgöring (BT)

  • Bastjänstgöring sker efter legitimation, som en inledande del av specialiseringen. BT kan ske separat eller inom ramen för en ST.
  • Klinisk tjänstgöring under handledning och instruktion, med fokus på färdighetsträning.
  • Minimitiden är 6 månader och i normalfallet 12 månader. BT är mer målstyrt än AT och med vissa möjligheter till tillgodoräknanden.
  • Obligatoriska placeringar i primärvård och akut sjukvård.
  • Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring.

Särskild tidsbegränsad anställning för BT

SKR har tecknat kollektivavtal med Sveriges Läkarförbund om en särskild tidsbegränsad anställning för BT. Huvudregeln är en tidsbegränsad anställning på 12 månader, men möjlighet till individuella avvikelser finns, exempelvis kan BT också genomföras inom ramen för en tillsvidareanställning som ST.

Film: Det här är bastjänstgöring

Läkarförbundet har i samarbete med SKR tagit fram en animation som berättar om hur den nya utbildningsstrukturen funkar och vilka som omfattas. Filmen är 02:15 min lång och textad.

Det här är bastjänstgöring (YouTube)

Lång övergångsperiod mellan systemen

Initialt är det främst utlandsutbildade läkare som omfattas av det nya regelverket. Gruppen läkare som gör AT kommer att öka under kommande år för att sedan minska och så småningom upphöra. Gruppen läkare som gör BT kommer att ligga relativt konstant under ett antal år för att sedan öka kraftigt. Men först kommer vi att ha en lång period med båda systemen igång samtidigt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christian Törnqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.