Publicerad 12 juli 2024

Rekryteringsmaterial teamarbete

Att arbeta i team är bra för både patienten och för de olika professionerna i teamet.

I filmen "Vi har Sveriges viktigaste jobb" visar vi teamets betydelse för patientsäkerheten men också för sammanhållningen, kompetensöverföringen och återhämtningen. Filmen vänder sig till målgruppen 18 till 23 år specifikt men är lika relevant för alla som funderar på ett vårdyrke. Sprid gärna filmen i era egna sociala och digitala kanaler.

Vi har Sveriges viktigaste jobb

Lägg in er egen logotyp i filmen

Du kan lägga in er egen kommun- eller regionslogotyp i slutet av filmen. Om du har ett videoredigeringsprogram, till exempel Adobe Premiere eller iMovie på din dator eller i mobilen, är det bara att ladda ner filmen och lägga till din logotyp på en vit tonplatta.

Exempel på hur det kan se ut (PDF) Pdf, 265 kB.

Material att sprida i sociala och digitala medier

Scenerna ur filmen kan användas i sociala medier för att berätta om teamets styrka.

Ladda ner filmklippet Operation (.mp4)

Ladda ner filmklippet Hemvård (.mp4)

Ladda ner filmklippet Barnet (.mp4)

Exempel på stillbilder från filmen (PDF) Pdf, 2 MB.

Ladda ner stillbilder från filmen (Zip) Zip, 21 MB.

Information om hur rekryteringsfilmen får användas

Här har vi samlat praktisk information om rekryteringsfilmen.

 • Var har filmen spelats in?

  Västerås sjukhus har stått som värd under filminspelningen. Alla som medverkar i filmen, med några undantag, spelar sig själva i sina yrkesroller.

 • Varför bara en scen om hemsjukvård?

  Personcentrerad och nära vård kommer starkt inom vården i både kommunal som regional regi. Från början var planen att spela in ett mobilt team med olika professioner som läkare, sjuksköterska och undersköterska. Det var dock svårt att hitta ett mobilt team och följa med dem. Vi bestämde oss för att följa med två sjuksköterskor som jobbar i Västerås stad med uppsökande verksamhet.

 • Vilket produktionsbolag ligger bakom filmen?

  SKR har jobbat tillsammans med byrån Futurniture och bearbetat scenerna. ProLounge har filmat och klippt filmen.

 • Vem är beställare av filmen?

  Det är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) medlemmar, arbetsgivarna i kommuner och regioner. Vårdens yrken är attraktiva, och lever väl upp till ungas behov av att ha meningsfulla och engagerande jobb. Dessutom står vården inför ett digitalt skifte som kommer att ge många möjligheter och locka nya kompetenser.

  Vi matas dock hela tiden av negativa bilder om vården i media. Vi ska självklart prata om de problem som finns, men vi behöver skapa en balans. Det finns så mycket stolthet, så många bra saker som görs varje dag och så mycket kompetens hos de människor som valt ett yrke inom hälso- och sjukvården.

 • Vad är syftet med filmen?

  Filmen kan användas i rekryteringssammanhang. Vi tog fram filmen med unga som målgrupp, 18–23 år. Vi vet att många av vårdens utbildningar/program är attraktiva. Filmen möjliggör att vi pratar om alla yrken som finns inom vården och omsorgen.

 • Varför fokus på teamet?

  Teamarbete är en förutsättning för en hög patientsäkerhet och alla i teamet bidrar med sin specifika kompetens. Team kan se olika ut men vi vet att sammanhållningen och kompetensutvecklingen är en viktig del i hur medarbetare trivs. också för arbetsmiljön. Det behöver vi berätta. Dessutom – framtidens medarbetare vill gärna arbeta tillsammans med andra.

 • Vem har upphovsrätten för filmen?

  Det har produktionsbolaget ProLounge eftersom de har ”skapat” själva filmen. SKR har förfoganderätt och alla SKR:s medlemmar har nyttjanderätt.

 • Hur får filmen spridas?

  SKR och SKR:s medlemmar får sprida filmen fritt oavsett media men bör vidta rimliga åtgärder för att filmerna inte distribueras av tredje part.

 • Vad innebär tredje part för SKR:s medlemmar?

  Med tredje part menar vi alla som inte är SKR:s medlemmar eller aktörer som SKR haft en dialog med om nyttjandet av filmen. Till exempel skulle tredje part kunna vara Arbetsförmedlingen eller liknande organisation. Observera att SKR och SKR:s medlemmar inte ansvarar för att bevaka nyttjanderätten av tredje part.

Informationsansvarig

 • Anna Aspeheim
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.