Publicerad 22 november 2022

Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar

Unga är en viktig målgrupp för kommuner och regioner, både för att möta framtidens kompetensförsörjning och för att utveckla nya smarta arbetssätt. Men de unga kommer inte att räcka till för att klara kompetensutmaningen. Fler personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet, behöver rekryteras till välfärden.

Ungas intresse, attityder och tankar kring jobben i kommuner och regioner

'Unga och välfärdsjobben' är en studie från 2022 om hur unga mellan 16 och 29 år ser på jobben i välfärden. Studien redovisar hur ungas intresse för jobben i välfärden ser ut samt vad de värdesätter hos en (framtida) arbetsgivare. Den innehåller även råd till dig som arbetsgivare om hur ni kan bli ännu mer attraktiva. Slutligen presenteras ett avsnitt om unga anställda i kommuner och regioner idag – inom vilka yrken de jobbar och hur utvecklingen sett ut över tid.

Unga och välfärdsjobben (PDF)

Resultat av studien

  • Studien visar att intresset för välfärdsyrkena är stort – omkring hälften av de unga svarar exempelvis att de kan tänka sig att arbeta som lärare, läkare och undersköterska.
  • Sedan 2019 syns ett växande intresse för flera yrken inom vård och omsorg, inte minst för undersköterska, där andelen intresserade ökat från en tredjedel till nästan hälften av de unga.
  • Under det senaste årtiondet har antalet unga anställda i kommuner och regioner ökat med mer än 50%. Sannolikt finns flera förklaringar till detta, men en slutsats är att fler unga ser jobben i kommuner och regioner som intressanta.
  • Det är framförallt gruppen unga killar som ökat i kommunerna, och särskilt inom yrken som generellt sett är kvinnodominerade. Ungefär var tredje ung anställd i kommunerna är kille, och antalet killar som arbetar som vårdbiträde och undersköterska har ökat kraftigt sedan med 2011.
  • Unga söker efter trygghet i arbetslivet. Det är också det som unga i störst utsträckning förknippar med jobben i välfärden – liksom att de är meningsfulla.
  • Trots att kunskapen om jobben i kommuner och regioner varierar, är det desto fler som vill ha mer information om jobben.

Studien från 2022 är en uppföljning av rapporten "Unga i välfärden" som togs fram 2019.

Unga om välfärdsjobben (PDF) Pdf, 1 MB.

Personer mitt i livet

Under 2019 tog SKR fram studien 'Mitt i livet. Attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv'. Syftet med studien är att öka kunskapen om driv­krafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkes­växla bland personer äldre än 35 år.

Målet med studien är också att stödja välfärdens arbetsgivare att fortsätta attrahera, behålla och utveckla medarbetare som är mitt i livet – och som behövs i välfärden i framtiden.

Mitt i livet (PDF) Pdf, 2 MB.

Samtal om employer branding

Ta del av samtalsserien 'Employer branding i välfärden' för att få kunskap om arbetsgivarvarumärke i kommuner och regioner. I ett avsnitt deltar bland annat Ulrik Hoffman, Vd för Ungdomsbarometern, och resonerar kring hur välfärdens arbetsgivare kan tänka kring generation Z.

Filmade samtal om employer branding

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.