Publicerad 31 mars 2021

Jobba med arbetsgivarvarumärket

Här samlas nedladdningsbart material som hjälper dig att komma igång med ditt arbete med arbetsgivarvarumärket.

Employer branding, arbetsgivarmärket eller arbetsgivarvarumärket är olika uttryck för samma sak – arbetsgivarens arbete med att utveckla sitt varumärke. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, samt att vårda relationerna med tidigare medarbetare.

Vad är employer branding? (PDF) Pdf, 543 kB.

Samtal om employer branding

I en ny samtalsserie Employer branding i välfärden – från strategi till verkstad får vi lära oss vad som blir viktigast i arbetsgivares strävan att attrahera och behålla rätt människor i framtiden.

Samtalen ska inspirera och ge ny kunskap till dig som är intresserad av frågor som rör employer branding i kommuner och regioner.

Filmade samtal om employer branding

Analysera behoven

I allt arbete med employer branding är det viktigt att veta hur behoven ser ut, för att kunna välja en lämplig metod och göra rätt insatser. Gör en behovsanalys, formulera ett arbetsgivarerbjudande, planera kommunikationen och uppföljningen. Genom att identifiera behoven och formulera tydliga mål blir arbetet både mer fokuserat och roligare.

I dokumentet ”Steg för steg i arbetet med employer branding” får du konkreta tips på hur du påbörjar arbetet. Tipsen kommer från Anna Dyhre, rådgivare, författare och föreläsare med fokus på frågor som rör arbetsgivarvarumärket.

Steg för steg i arbetet med employer branding (PDF) Pdf, 605 kB.

Tänk först – planera din kommunikation

För att kommunicera på bästa sätt krävs en hel del planering. Använd dokumentet ”Kommunikationsplan” med tips och råd om hur du gör en framgångsrik plan för att kommunicera din organisations arbetsgivarvarumärke. Dokumentet ger stöd för målgruppsanalyser, hjälper dig att sätta rätt kommunikationsmål och ger förslag på hur du kan få ut ditt budskap i olika kanaler.

Kommunikationsplan (PDF) Pdf, 162 kB.

Exempel

Vi har tagit fram exempel på hur du kan använda Sveriges Viktigaste Jobbs grafiska manér för att intressera och rekrytera medarbetare i din kommun eller region. Du hittar dem i de nedladdningsbara PDF:erna här nedan.

Ett exempel på hur man kan arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är Helsingsborgs stad.

Helsingsborgs stads arbete med sitt arbetsgivarvarumärke (PDF) Pdf, 3 MB.

Där finns bland annat exempel på en affischkampanj i stadsmiljö, tröjor för interna evenemang och hur du skapar en jobbannons med samma material. Du kan också ta del av handfasta tips och råd kring hur du gör för att synas på mässor och andra events.

Exempelkampanj: Rekrytera (PDF) Pdf, 2 MB.

Exempelkampanj: Engagera (PDF) Pdf, 2 MB.

Exempelkampanj: Intressera (PDF) Pdf, 2 MB.

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.