Publicerad 16 augusti 2023

Undersköterska, en skyddad yrkestitel

För att ha rätt att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska inom vård och omsorg, behövs ett bevis från Socialstyrelsen.

För den som hade en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 gäller att hen får fortsätta att använda titeln under tio år, det vill säga till den 30 juni 2033. Därefter behöver hen ansöka om och beviljas ett bevis för att få fortsätta att använda yrkestiteln.

Övriga, till exempel de som är nyutexaminerade, visstidsanställda eller de som är anställda med annan titel men har rätt kvalifikationer behöver ansöka om att få beviset och få det beviljat för att kunna använda titeln.

Information om hur man ansöker om beviset och vilka krav som gäller för att få det finns hos Socialstyrelsen.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel, Socialstyrelsen

Information för arbetsgivare, Socialstyrelsen

Frågor och svar om skyddad yrkestitel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.