Publicerad 27 oktober 2022

Personal- och kompetensförsörjning

SKR arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Antalet anställda i kommuner och regioner uppgick i november 2020 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 875 000 i kommuner och 300 000 i regioner.

Andelen som arbetar heltid ökar

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar.

  • Mellan 2009 och 2020 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 83 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 60 till 71 procent.
  • Bland anställda i regionerna ökade andelen heltidsanställda mellan 2009 och 2018, från 81 till 90 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 63 till 71 procent.

Antalet anställda som är 65 år och äldre ökar

Ökningen av antalet 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, har ökat kraftigt. Sedan år 2005 har antalet anställda i kommuner och regioner ökat från 10 000 till 51 000 personer för denna ålderskategori.

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR