Publicerad 7 juni 2023

Så här gick valet av det nya pensionsavtalet

Den 31 maj 2023 var sista dag att välja pensionsavtal för 140 000 anställda inom kommuner och regioner. Valet stod mellan pensionsavtalen AKAP-KR och det numera stängda avtalet KAP-KL.

26,4 procent av alla valberättigade gjorde att aktivt val och av dessa så valde 62 procent pensionsavtalet AKAP-KR.

– Det här är ett bra utfall och något högre än vad vi tidigare prognosticerat både gällande antalet väljare och byte av pensionsavtal, säger Niclas Lindahl, förhandlare på SKR.

Andel aktiva val

Diagrammet visar hur många av de valberättigade som gjorde att aktivt val av pensionsavtal.

Diagrammet visar att 26,4% gjorde att aktivt val av pensionsavtal.

Andel valt pensionsavtal

Diagrammet visar vilket pensionsavtal som valdes av de väljare som valde att göra ett aktivt val (26,4% av alla valberättigade).

Diagrammet visar att 62% av de som gjorde ett aktivt val, valde AKAP-KR som pensionsavtal.

Informationsmaterial framtaget inför den nu avslutade valprocessen

Den här filmen ska underlätta för arbetsgivare inom kommun eller region att förstå det nya tjänstepensionsavtalet för att kunna informera och vägleda medarbetare. Valet står mellan att välja KAP-KL som medarbetaren omfattas av, eller att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR. Filmen är cirka 16 minuter lång.

Informationsmaterial till medarbetare

Arbetsgivaren har informationsansvar gentemot medarbetare som ska göra ett val av tjänstepensionsavtal. Därför har ett partsgemensamt informationsmaterial tagits fram. Kopiera gärna texten och använd den i sin helhet i er kommunikation till medarbetare.

Partsgemensam valinformation till medarbetare (PDF) Pdf, 350 kB.

Avtalskonferens kring det nya pensionsavtalet

SKR och Sobona bjöd in till en webbkonferens den 28 september 2022 gällande den överenskommelse om pension som tecknats mellan parterna och vad som kommer att gälla för de som får möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR. Sändningen går att se i efterhand.

Webbsändning om det nya pensionsavtalet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.