Publicerad 14 februari 2022

Utvecklingsdag – lokal lönebildning

SKR har ett utbildnings-/seminariekoncept som vänder sig till arbetsgivare som själva eller tillsammans med andra närliggande arbetsgivare/nätverk vill utveckla arbetet med lokal lönebildning.

Syftet med detta är att stärka arbetet med den lokala lönebildningen. Med löneavtalen som grund resonerar vi tillsammans kring hur det lokala lönebildningsarbetet kan utvecklas. Utbildningen/seminariet kan dels innehålla genomgång av viktiga grundförutsättningar, dels diskussioner om lokala problemställningar och omständigheter. Upplägget kan anpassas utifrån önskemål och behov.

Genomförandet av utbildningen/seminariet kan ske lokalt för en arbetsgivare eller för några geografiskt närliggande arbetsgivare gemensamt.

Målgrupp

Målgruppen avgörs utifrån det specifika behovet, men kan utgöras av HR- och ekonomirepresentanter, tjänstemannaledning, specifik verksamhetsledning så väl som politiskt förtroendevalda. Efter överenskommelse kan även lönesättande chefer utgöra målgrupp.

Kostnad

Kostnaden är 50 000 kronor för en heldag på plats lokalt (max 35 deltagare, därutöver 1 500 kronor per person). Ni som arrangör står för lokal och eventuellt material till deltagare.

Exempel på innehåll

  • Grundläggande genomgång av löneavtalens konstruktioner och innebörd.
  • Lokal lönebildning och strategiskt lönepolitiskt arbete.
  • Avtalens olika förhandlingsordningar – innebörd och nödvändiga förutsättningar.
  • Koppling mellan verksamhetens mål, budget-, lönebildning- och löneöversynsprocess.
  • Roller och ansvar i lönebildningen – centrala parter, lokala parter, politiskt förtroendevald, tjänsteman,chef, fackligt förtroendevald.
Intresseanmälan

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.