Publicerad 19 mars 2021

Partsgemensamma arbeten lönebildning

SKR och Sobona genomför partsgemensamma arbeten med de fackliga motparterna. De här sidorna handlar om lönebildning och kan användas som stöd för lokala parter.

Stödet kan ofta användas generellt för den lokala lönebildningen även om det tagits fram med ett specifikt fackförbund.

Partsgemensamma arbeten

  • Framgångsfaktorer - lokal lönebildning (LärSam)
  • Workshop lönespridning (AKV)
  • Utvecklad lokal lönebildning (Kommunal)

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.