Publicerad 21 september 2023

Kommentar till löneavtalet

Då de centrala avtalen lämnar stor frihet i den lokala lönebildningen, blir tillämpningen avgörande för avtalets fortlevnad och utveckling. Som stöd för tillämpningen finns vägledning i form av en kommentar till löneavtalen.

Kommentaren till löneavtalet har tagits fram för att förtydliga avtalets grunder och intentioner, samt ge vägledning och underlätta det lönepolitiska arbetet. SKR och Sobonas förhoppning är att den även ska bidra till att utveckla och stödja arbetsgivarrollen och den lokala lönebildningen.

Kommentar till löneavtalen – Löneavtalets grunder och intentioner (PDF) Pdf, 239 kB.

Löneavtalet är en del av huvudöverenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor med mera (HÖK).

Skriften är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations ensidiga tolkning. Den ingår därför inte i de faktiska avtalsbestämmelserna om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK).

Skriften går också att beställa i tryck via Adda.

Beställ skriften av Adda

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är de som hos arbetsgivaren hanterar och/eller ansvarar för det övergripande arbetet med den lokala lönebildningen, men även centrala chefer i kommuner, regioner, kommunalförbund eller företag med medlemskap i Sobona som tillämpar HÖK.

Förutsättningarna för dessa målgrupper kan skilja sig åt både vad gäller politisk och förvaltningsorganisation, roller, mandat, ansvar och storlek på verksamhet. Detta är också den grundläggande orsaken till att SKR och Sobona strävar efter att fokus läggs på just möjligheten till lokal lönebildning i löneavtalen.

Lokal lönebildning

Avvikelser och olikheter

Löneavtalens innehåll och underrubriker kan vara något olika beroende på mellan vilka parter det träffats. SKR och Sobona strävar dock alltid efter att § 1, Grundläggande principer för lönesättningen, ska vara så likalydande som möjligt för att inte försvåra arbetsgivarens lönepolitiska arbete med alla sina anställda, oavsett anställningsform eller facklig tillhörighet. De skillnader i text som förekommer framgår av respektive avtal.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas lokala kollektivavtal som kan innehålla anpassningar av eller avvikelser från det centrala löneavtalet, i den utsträckning som det centrala avtalet medger det.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.