Publicerad 19 mars 2021

Revidering 2018

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018.

Revideringen av AID innebar att det lades till vissa nya etiketter, några etiketter togs bort och andra fick nya namn. På denna sida finns dokumentation som beskriver de förändringar som gjordes samt en jämförelse mellan den gamla och den nya klassificeringen.

Bilaga 1 - Redogörelse för nyheter och förändringar av Överenskommelse om statistik (PDF) Pdf, 437 kB.

Partgemensamt följebrev reviderad AID (PDF) Pdf, 219 kB.

Etikettlista AID med synliga ändringar (Excel) Excel, 49 kB.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.