Publicerad 12 november 2021

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

Partsgemensam lönestatistik

Syftet är inte att AID ska användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. AID används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

En revidering av etikettlistan gjordes 28 februari 2018. Första insamling av statistik enligt den nya etikettlistan skedde november 2018.

Revidering 2018

Frågor och svar

SKR har samlat ett antal svar på vanligt ställda frågor om arbetsidentifikation, till exempel hur obehöriga lärare ska klassificeras och vilken etikett som gäller för distriktssköterskebarnmorska.

Frågor och svar om arbetsidentifikation

Ny etikett för läkare som fullgör bastjänstgöring

Den 1 juli 2021 träder ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft och hösten 2021 startar en ny sexårig och legitimationsgrundande läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen (AT) fasas därmed ut på sikt. I den nya ST-föreskriften ingår istället en bastjänstgöring (BT) som inledning på specialiseringen.

SKR/Sobona har tidigare tecknat kollektivavtal med Sveriges Läkarförbund om en särskild tidsbegränsad anställning för bastjänstgöringen, och det finns nu en ny AID-kod för dessa anställningar: 203020 Läkare legitimerad, bastjänstgöring.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.