Publicerad 27 oktober 2021

Metodstöd för samverkan, Suntarbetsliv

Suntarbetsliv tillhandahåller olika verktyg för att utveckla samverkan och skapa friska arbetsplatser. Parterna står gemensamt bakom verktygen, de är forskningsbaserade, bygger på lång praktisk erfarenhet och är kostnadsfria inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Chefoskopet

För att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Chefoskopet

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Gemensam bas för chefer och skyddsombud.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Vår arbetsmiljö

Få en gemensam bild av nuläget.

Vår arbetsmiljö

Skyddsronder och checklistor

Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsronder och checklistor

Forskning på 5

Ta del av resultat från forskning som blir starten på ett viktigt samtal om hur ni tillsammans utvecklar jobbet.

Forskning på 5

OSA-kollen

För att förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

OSA-kollen

OSA-utbildningen

Gemensam grund för chefer och skyddsombud.

OSA-utbildningen

Bättre möten

För att få mer ut av era möten.

Bättre möten

FAS Dialogverktyg

För ett hållbart arbetsliv.

FAS Dialogverktyg

Arbetsmiljöarbete i tider av corona

Stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona

Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring.

Samverkan för friskare arbetsplatser

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.