Publicerad 13 april 2023

Stödmaterial, samverkansavtalet

Välfärdens arbetsmiljöråds målsättning är att alla kommuner och regioner ska ha ett samverkansavtal och leva samverkan med de möjligheter som avtalet ger.

Vägledning för nytt eller utvärdering av samverkansavtal

Dessa vägledningar är partsgemensamt framtagna och kan användas av central samverkansgrupp i samband med tecknande av nytt samverkansavtal, respektive vid utvärdering av befintligt samverkansavtal.

Partsgemensam vägledning för tecknande av nytt samverkansavtal (PDF) Pdf, 263 kB.

Partsgemensam vägledning för utvärdering av samverkansavtal (PDF) Pdf, 324 kB.

Parternas stödteam för samverkan

Välfärdens arbetsmiljöråd har ett stödteam för stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan. Stödteamet agerar på de förfrågningar som är partsgemensamma, där både fackliga representanter och arbetsgivare medverkar lokalt.

Stödteam för samverkan

Partsgemensamt frågeverktyg

Detta frågeverktyg kan användas av centrala samverkansgrupper på lokal nivå i syfte att utveckla samverkan. Frågorna i verktyget berör nulägesanalys, önskad målbild och hur lokala parter når denna målbild.

Partsgemensamt frågeverktyg (PDF) Pdf, 128 kB.

Lärande exempel

Så tog de fram ett eget samverkansavtal

I Region Dalarna satsar de på samverkan. Mitt under pandemin tog de fram ett samverkansavtal.

Så tog de fram ett eget samverkansavtal, Suntarbetsliv

Friskfaktorer i individ- och familjeomsorgen

Nordmaling arbetar med friskfaktorer för att främja friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. De har även tecknat ett nytt samverkansavtal för att skapa engagemang och delaktighet. Såväl politisk ledning, chefer som fack är övertygande om att samverkan och friskfaktorer bidrar till en bättre verksamhet och arbetsmiljö.

Friskt vågat, YouTube

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.