Publicerad 15 april 2024

Parternas stödteam för samverkan

Ett lokalt samverkansavtal skapar förutsättningar för att i samverkan utveckla välfärd, kvalitet och hälsa. Att ha ett samverkansavtal är inte detsamma som att samverkan fungerar i hela organisationen. Ibland uppstår problem och då kan det behövas vägledning och stöd.

Parternas stödteam för samverkan ger stöd, utveckling och rådgivning kring er lokala samverkan.

Digitalt stöd

Parternas stödteam har tagit fram en digital guide till ett lokalt samverkansavtal. Guiden kan användas när ni ska teckna ett nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.

Guide till lokalt samverkansavtal

Personligt stöd

Stödteamet kan ge personligt stöd när:

 • ni vill utveckla er samverkansprocess och samverkansorganisation.
 • ni ska teckna ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.
 • relationen mellan er är ansträngd och knutar behöver lösas upp.

Så här funkar det personliga stödet

Stödteamet arbetar konsultativt och alltid partsgemensamt. Det innebär att en SKR-representant eller en Sobona-representant samarbetar med en facklig part som då representerar samtliga fackliga parter i sin roll. Vilka som medverkar i stödteamet beror på det lokala behovet och vilka parter som är inblandade lokalt.

 1. Efter den första kontakten med någon i stödteamet reder vi tillsammans ut vad som behövs och vad det handlar om. Handlar det om samverkan eller är det ett annat problem som gnisslar och behöver lösas först?
 2. Vi genomför ett partsgemensamt förmöte för att skapa en gemensam bild av den lokala situationen, stödteamets uppdrag, förväntningar och dialogfrågor. Förmötet är digitalt och pågår cirka 30 - 60 minuter. Medverkar gör en arbetsgivar- och facklig representant från stödteamet och minst en lokal arbetsgivar- och facklig representant. Ibland kan den lokala centrala samverkansgruppen medverka.
 3. Stödet från stödteamet handlar om ett halvdagsseminarium med lokala samverkansgrupper. Fokus är att det lokala utvecklingsarbetet ska få en god grund att jobba vidare från och information varvas med reflekterande gruppdialoger. Stödteamsinsatsen sker vanligtvis digitalt men kan även ske via besök hos er.
 4. Ett partsgemensamt uppföljningsmöte äger rum cirka tre till fyra månader efter genomförd stödteamsinsats. Det är ett digitalt möte där samma personer som träffades under förmötet för dialog om hur den lokala samverkan fungerar och har utvecklats i hela organisationen.

Nio tips för en väl fungerande samverkan

Processbild över nio tips till en väl fungerande samverkan
 1. Få med kommuncentrala parter. Förankra vinsten med samverkan med alla som ska bära samverkansavtalet.
 2. Jobba på alla nivåer. Låt samverkan genomsyra hela organisationen, från dialog chef medarbetare, APT och samverkansgrupper.
 3. Skapa utrymme för dialog och reflektion. Utveckla verksamhet och arbetsmiljö genom delaktighet och inflytande.
 4. Säkerställ kunskap. Se till att fackligt förtroendevalda, skyddsombud och chefer får kunskap om samverkan, arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete.
 5. Skapa gemensam förståelse av begrepp och hur samverkan ska ske.
 6. Tydliggör era roller och se till att det finns en förståelse och respekt för andras roller.
 7. Skapa struktur och former för samverkan genom ordning och reda, fastlagda och kända mötesstrukturer samt en samverkansstruktur som motsvarar beslutsnivåerna i organisationen.
 8. Informera och återkoppla alltid, det ger insyn och skapar transparens.
 9. Följ kontinuerligt upp att samverkan fungerar som tänkt enligt lokalt gällande samverkansavtal.

Kontaktuppgifter till stödteamet

Er övergripande HR-funktion tar kontakt med “Stödteamet för samverkan” genom SKR:s kontaktcenter, Sobona eller genom direktkontakt med någon facklig part i stödteamet.

Christin Granberg, SKR

Kontakta Christin Granberg, SKR

Helena Hallström Wredh, Sobona

helena.hallstrom.wredh@sobona.se

Fackliga kontaktpersoner

Liselotte Petersson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

liselotte.petersson@kommunal.se

Maja Todorovic, Akademikerförbundet SSR

Maja.todorovic@akademssr.se

Linn Skau , Vision

linn.skau@vision.se

Kjell Silver, Sveriges Läkarförbund

kjell.silver@slf.se

Elisabet Mossberg, Sveriges Lärare

elisabet.mossberg@sverigeslarare.se

Elin Eos, Vårdförbundet

Elin.eos@vardforbundet.se

(Representant för Akademikeralliansen saknas för tillfället)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christin Granberg
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.