Publicerad 31 augusti 2023

Parternas stödteam för samverkan

Ett lokalt samverkansavtal skapar förutsättningar för att i samverkan utveckla välfärd, kvalitet och hälsa. Att ha ett samverkansavtal är inte detsamma som att samverkan fungerar i hela organisationen. Ibland uppstår problem och då kan det behövas vägledning och stöd.

Välfärdens arbetsmiljöråd har därför inrättat ett ”Stödteam för samverkan”.

Stödteamet ger stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan och anpassar stödet utifrån ert specifika behov, när:

  • ni vill utveckla er samverkansprocess och samverkansorganisation.
  • ni ska skriva ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.
  • relationen mellan er är ansträngd och knutar behöver lösas upp.

Hur går det till?

Övergripande HR-funktion tar kontakt med “Stödteamet för samverkan” genom SKR:s kontaktcenter, Sobona eller genom direktkontakt med någon facklig part i stödteamet.

Kontakta SKR

Helena Hallström Wredh, Sobona

helena.hallstrom.wredh@sobona.se

Fackliga kontaktpersoner

Liselotte Petersson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

liselotte.petersson@kommunal.se

Maja Todorovic, Akademikerförbundet SSR

Maja.todorovic@akademssr.se

Jan-Olov Olsson, Vision

jan-olov.olsson@vision.se

Kjell Silver, Sveriges Läkarförbund

kjell.silver@slf.se

Elisabet Mossberg, Sveriges Lärare

elisabet.mossberg@sverigeslarare.se

Elin Eos, Vårdförbundet

Elin.eos@vardforbundet.se

(Representant för Akademikeralliansen saknas för tillfället)

Alltid partsgemensamt

Stödteamet arbetar konsultativt och alltid partsgemensamt. Det innebär att en SKR-representant samarbetar med en facklig part som då representerar samtliga fackliga parter i sin roll. Vilka som medverkar i stödteamet beror på det lokala behovet och vilka parter som är inblandade lokalt.

Steg ett är alltid att efter kontakt med någon i stödteamet reda ut vad som behövs. Handlar det om något med bäring på samverkan eller är det ett annat problem som gnisslar och behöver lösas först?

Stödteamsinsatsen börjar alltid med ett partsgemensamt förmöte för att skapa en gemensam bild av situationen lokalt, förtydliga stödteamets uppdrag, skapa rimliga förväntningar och anpassa dialogfrågor. Förmötet är digitalt möte på mellan 30 - 60 minuter. Medverkar gör en arbetsgivar- och facklig representant från stödteamet och minst en arbetsgivar- och facklig representant lokalt. Ibland väljer de lokalt att medverka med hela centrala samverkansgruppen på förmötet.

Själva stödteamsinsatsen rör sig om ett halvdagsseminarium med lokala samverkansgrupper. För att det lokala utvecklingsarbetet ska få en god grund att jobba vidare utifrån, så varvas budskap med reflekterande gruppdialoger. Stödteaminsatsen sker vanligtvis digitalt men kan även ske via besök hos er.

Efter genomförd insats får alla deltagarna en digital utvärderingsenkät . Syftet är att följa upp innehåll, upplägg och form.

Ett partsgemensamt uppföljningsmöte äger rum cirka tre till fyra månader efter genomförd stödteamsinsats. Det är ett digitalt möte där samma personer som träffades under förmötet för dialog om hur den lokala samverkan fungerar och har utvecklats i hela organisationen.

Samverkan - en ständig process

Samverkan är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö. Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chef tillsammans bidrar i utvecklingen. Samverkan sker i dialog mellan chef och medarbetare, på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och samverkansgrupper/skyddskommittéer när skyddsombud medverkar i dessa.

För att samverkan ska fungera mellan de olika nivåerna och grupperingarna behöver kommunikation, transparens och återkoppling ges utrymme. När alla medarbetare blir involverade kan de i högre utsträckning bidra med sin kompetens och erfarenheter. De kan ta ansvar och bli medvetna om vad man tillsammans ska uppnå. En väl fungerande samverkan underlättar och förkortar tiden för implementering av fattade beslut.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.