Publicerad 11 mars 2021

Chefsstöd, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper

Här hittar du information riktad till dig som chef som har arbetsplatsträffar eller samverkansgrupp inom ramen för lokalt samverkanssystem.

Om ett samverkansavtal finns, är det organisationens chefer som bär ansvaret att genomföra samverkan vid arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper före beslut.

Samverkanssystem kan se olika ut och det är viktigt att du som chef tar del av lokala underlag om samverkan. Som stöd i arbetet med samverkan finns dock vissa saker att tänka på, som berör de flesta chefer som hanterar verksamhetsutveckling genom samverkan.

Utgångspunkten för samverkan är att du som chef ska få så bra underlag som möjligt för att fatta beslut om din verksamhet. Samverkan bygger på övertygelsen att frågor som behandlas av de som berörs, innan beslut fattas, kommer leda till bättre beslut och effektivare genomförande då frågan redan är förankrad i verksamheten. Samverkan är ett förhållningssätt för att ta tillvara medarbetares kompetens, initiativ och engagemang.

Samverkan ger möjligheter när:

 • verksamheten står inför en utmaning och det inte finns några enkla svar.
 • det behövs kompetens från flera olika perspektiv, yrken eller roller.
 • alla behöver vara delaktiga i och känna ansvar för en lösning.
 • det behöver komma fram många olika nya idéer till lösningar.
 • organisation och arbetssätt i verksamheten behöver förändras av olika skäl.

Stödmaterial vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupp

För en väl fungerande samverkan behövs vissa strukturer och viss formalia. Dessa delar ser olika ut för arbetsplatsträffar (APT) respektive samverkansgrupp.

Strukturera en arbetsplatsträff

Samverkansgrupp

Verktyg för samverkansarbete

Parterna har gemensamt tagit fram ett antal verktyg som kan fungera som stöd för att träffa ett lokalt samverkansavtal. Verktygen finns samlade hos Suntarbetsliv.

Relaterade verktyg på Suntarbetsliv

Exempel på samverkansprocesser

Exempel på samverkan för friskare arbetsplatser

Exempel på samverkan vid budgetneddragning

Exempel på samverkan vid införande av nytt schema

Läs vidare

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF) Pdf, 560 kB.

Informationsansvarig

 • Christin Granberg
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.