Publicerad 27 mars 2024

Tjänstepension enligt kollektivavtal

Arbetstagare i kommun, region eller kommunalt bolag har tjänstepension.

Vilket tjänstepensionsavtal arbetstagaren omfattas av beror bland annat på var hen arbetar, ålder eller om hen är beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan samt AGS-KL ersättning från Afa Försäkring.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, AKAP-KR

Från och med 1 januari 2023 är det AKAP-KR (tidigare kallad AKAP-KL) som gäller för arbetstagare inom kommun, region och vissa kommunala bolag.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KR

I januari 2023 övergick flertalet som tidigare omfattades av KAP-KL till AKAP-KR. Då delades arbetstagare in i olika grupper utifrån:

 • årskull
 • lön
 • om personen beviljats SAP-Ö eller SAP-R
 • tagit ut sin förmånsbestämda ålderspension
 • inte var arbetsför vid övergången.

I dokumentet nedan framgår avtalstillhörighet vid övergången 2022-12-31 samt 2023-01-01 och vad som gäller vid en ny anställning.

Avtalstillhörighet kommunala tjänstepensionsavtal från och med 2023-01-01 (PDF) Pdf, 205 kB.

Genomfört val av pensionsavtal

Den 31 maj 2023 gick tidpunkten ut för möjligheten att aktivt välja tjänstepensionsavtal för de medarbetare som omfattades av valet mellan KAP-KL och AKAP-KR.

Så här gick valet av det nya pensionsavtalet

Särskild avtalspension för räddningstjänst

Från den 1 januari 2023 har förändringar skett inom särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst.

Särskild avtalspension SAP-R

Äldre tjänstepensionsavtal

De äldre tjänstepensionsavtalen gäller från 31 december 2022 och bakåt i tiden men kan fortfarande vara giltiga för vissa arbetstagare i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Äldre tjänstepensionsavtal

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.