Publicerad 22 december 2022

KollektivAvtalad Pension - KAP-KL

KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting och regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. KAP-KL gällde mellan 2006-01-01 och 2022-12-31. KAP-KL ersatte de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. KAP-KL omfattar fortfarande vissa medarbetare men är stängd för nytillträde.

Informationsfilm om pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda inom kommun och region

Den som är anställd inom kommun eller region får i denna film vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda inom kommun och region, Youtube

Vem omfattas av KAP-KL?

Du omfattas av KAP-KL om du:

  • har påbörjat din anställning i kommun eller region före 2023 och
  • antingen har en beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning, är född 1957 eller tidigare samt
  • om du hade en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och gjort valet att kvarstå i KAP-KL.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.