Publicerad 12 september 2023

Pensionsavtal enligt kollektivavtal

Anställda hos kommun, region eller kommunalt bolag har tjänstepension. Det finns inte bara ett tjänstepensionsavtal utan flera olika avtal.

Vilket tjänstepensionsavtal arbetstagaren omfattas av beror bland annat på var hen jobbar, ålder eller om hen är beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan samt AGS-KL ersättning från Afa Försäkring.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, AKAP-KR

Från och med 1 januari 2023 är det AKAP-KR (tidigare kallad AKAP-KL) som gäller för anställda inom kommun, region och vissa kommunala bolag.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KR

Genomfört val av pensionsavtal

Den 31 maj gick tidpunkten ut för möjligheten att aktivt välja pensionsavtal för de medarbetare som omfattades av valet.
Så här gick det genomförda valet av pensionsavtal

Särskild avtalspension för räddningstjänst

Från den 1 januari 2023 har förändringar skett inom särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst.

Särskild avtalspension SAP-R

Äldre pensionsavtal

De äldre pensionsavtalen gäller från 31 december 2022 och bakåt i tiden men kan fortfarande vara giltiga för vissa medarbetare inom kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Äldre pensionsavtal

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.