Publicerad 11 oktober 2022

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda – PBF

Förslag till pensionsbestämmelser för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

PBF kommuner (PDF) 54 kB. Pdf, 54 kB.

PBF landsting och regioner (PDF) 247 kB. Pdf, 247 kB.

PBF reglementet är en modell som kommuner och landsting kan välja att använda om respektive fullmäktigeförsamling väljer att göra det. Det blir då ett avtal mellan den förtroendevalde och dess kommun eller landsting.

Det är inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och förtroendevalda, eller mellan SKL och kommuner eller landsting. Det är inte tvingande och kan förändras lokalt om fullmäktige väljer detta.

PBF reglementet uppdaterades senast 2001 (för att kunna träda i kraft 2003).

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.