Publicerad 5 februari 2024

Tjänstepensioner och avtalsförsäkringar

Arbetstagare inom kommuner, regioner och kommunala bolag har tjänstepension och avtalsförsäkringar genom sitt kollektivavtal.

Kollektivavtalade förmåner kompletterar de allmänna ersättningarna vid ålderdom, sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Tjänstepensionsavtal enligt kollektivavtal

Vilket tjänstepensionsavtal en arbetstagare hos kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av beror bland annat på var hen jobbar, ålder och om hen är beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan eller AGS-KL ersättning från Afa Försäkring.

Från och med 1 januari 2023 är det AKAP-KR (tidigare kallad AKAP-KL) som gäller för de flesta anställda inom kommun, region och vissa kommunala bolag.

Tjänstepensionsavtal

Avtalsförsäkringar enligt kollektivavtal

Avtalsförsäkringarna kompletterar ersättningarna arbetstagare får från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Avtalsförsäkringar

Pensioner och försäkringar för förtroendevalda

Varje kommun och region beslutar själva om villkoren för förtroendevalda när det gäller pensioner och försäkringar.

Pensioner och försäkringar, förtroendevalda

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.