Publicerad 9 mars 2021

RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet RiB 22 gäller för personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare.

Normalt fullgörs beredskap var tredje eller var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Avtalet reglerar bland annat ersättning för beredskapstjänstgöringen samt ersättning vid utryckning, övning, materielvård med mera. Det nuvarande avtalet går ut den 30 april 2024.

RiB (22) Överenskommelse med BRF (PDF) Pdf, 139 kB.

RiB (22) Överenskommelse med Kommunal (PDF) Pdf, 157 kB.

RiB (22) Överenskommelse med Vision (PDF) Pdf, 139 kB.

RiB (22) Bilaga 1 (PDF) Pdf, 297 kB.

Särskilt Förhandlingsordningsavtal RiB (SFR 22) (PDF) Pdf, 207 kB.

Frågor och svar om avtalet

 • Vad tjänar en beredskapsbrandman?

  Räddningstjänsten fyller en viktig och nödvändig funktion i samhället. Självklart ska beredskapsbrandmän ha en stabil löneutveckling. Den totala ersättningen har också höjts rejält de senaste åren. Vi visar i fyra olika exempel nedan att beredskapsbrandmännen ökar sin årsinkomst med mellan cirka 8 000 och cirka 14 000 kronor per år mellan 2018 och 2022. Hur mycket ökningen blir beror på hur ofta brandmannen är i beredskap och hur många larm brandmannen rycker ut på.

  Det är viktigt att komma ihåg att jobbet som beredskapsbrandman är ett uppdrag vid sidan av en huvudanställning. Alla beredskapsbrandmän har antingen en huvudanställning hos en annan arbetsgivare, exempelvis i ett företag eller i kommunen, eller är egna företagare.

  Ersättningsberäkning – exempel 1

  Beredskap var fjärde vecka vilket ger 13 beredskapsveckor, varar 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 3 gånger/beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 2 dygn extra beredskap per år. Cirka 50 timmars övning/materielvård per år.

  Ersättningsberäkning


  2018

  2019

  2020/2021

  2022

  Beredskap (13 veckor)

  62 734

  64 996

  67 404

  69 305

  Larm (78 h)

  20 444

  20 927

  22 070

  22 070

  Övning/materielvård (50 h)

  8 320

  8 515

  8 840

  8 840

  Summa

  91 498

  94 438

  98 314

  100 215

  Genomsnittlig månadslön

  7 625

  7 870

  8 193

  8 351

  Ersättningsberäkning – exempel 2

  Beredskap var tredje vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 4,5 gånger/vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 5 dygn extra beredskap per år. Cirka 65 timmar övning/materielvård per år.

  Ersättningsberäkning


  2018

  2019

  2020/2021

  2022

  Beredskap (17,3 veckor)

  83 945

  87 273

  90 498

  93 055

  Larm (158 h)

  41 354

  42 587

  45 342

  45 342

  Övning/materielvård (65 h)

  10 816

  11 070

  11 492

  11 492

  Summa

  136 114

  140 929

  147 332

  149 890

  Genomsnittlig månadslön

  11 343

  11 744

  12 278

  12 491

  Ersättningsberäkning – exempel 3

  Beredskap var 4:e vecka vilket ger 13 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 2 gånger/ vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 50 timmar övning/materialvård per år. Ingen extra beredskap.

  Ersättningsberäkning


  2018

  2019

  2020/2021

  2022

  Beredskap (13 veckor)

  61 453

  63 292

  65 638

  67 486

  Larm (55 h)

  14 328

  14 769

  15 739

  15 739

  Övning/materielvård (50 h)

  8 320

  8 515

  8 840

  8 840

  Summa

  84 101

  86 576

  90 217

  92 065

  Genomsnittlig månadslön

  7 008

  7 215

  7 518

  7 672

  Ersättningsberäkning – exempel 4

  Beredskap var 3:e vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 1 gång/vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med ca 30 % första timmar och 70 % följande timmar. 60 timmar övning/materialvård per år. 3 dygn extra beredskap.

  Ersättningsberäkning


  2018

  2019

  2020/2021

  2022

  Beredskap (17,3 veckor)

  82 663

  85 569

  88 731

  91 236

  Larm (47h)

  11 940

  12 223

  12 839

  12 839

  Övning/utbildning (60h)

  9 984

  10 218

  10 608

  10 608

  Summa

  104 588

  108 010

  112 178

  114 683

  Genomsnittlig månadslön

  8 716

  9 001

  9 348

  9 557

   

 • Finns det tillägg för obekväm arbetstid?

  Ja. I avtalet har parterna uppmärksammat beredskapsbrandmännens synpunkter att det alltid – dygnet runt – är obekvämt att rycka ut. Av den anledningen får beredskapsbrandmännen, dygnet runt, 180 procent av timlönen första utryckningstimmen och 140 procent av timlönen samtliga påföljande timmar.

  Den absoluta majoriteten, drygt 80 procent, av utryckningarna är kortare än en timme och då får beredskapsbrandmännen ändå ersättning för hel timme. Den bestämmelsen gäller också dygnet runt, sju dagar i veckan.

 • Finns det tillfällen då beredskapsersättningen är högre?

  Ja. Alla som är inne under sommarveckorna får en högre ersättning. Den extra ersättningen som betalas ut som ett tillägg under sommaren och motsvarar 40 procent av beredskapsersättningen. Tillägg utgår även vid beredskap under vissa helgdagar.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.