Publicerad 9 mars 2021

BUI 20 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 20, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.

BUI 20 i lydelse 2020-12-01 med uppdaterade belopp 2023-04-01.

Ladda ner BUI 20 (PDF)

Vård- och omsorgscollege handledarutbildning

Enligt avtalet ska det eftersträvas att handledaren har den handledarutbildning som godkänts av Vård- och omsorgscollege eller har motsvarande kompetens.

Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege

YA-delegationens handledarutbildning

Eftersom YA-delegationen har upphört förvaltas materialet nu av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar utanför myndighetens ordinarie verksamhet

Cirkulär

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.