Publicerad 9 mars 2021

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en anställning enligt avtalet är att stärka arbetstagarens möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BEA, gäller för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet i syfte att minska arbetslösheten, för anställning av arbetstagare som anvisats för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA) samt för gymnasial lärlingsanställning.

Nu gällande avtal med

 • OFR:s förbundsområde Lärare
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • Vision
  • Akademikerförbundet SSR
  • Ledarna
  • Fackförbundet Scen & Film
 • OFR:s förbundsområde Läkare
 • AkademikerAlliansen

BEA 24 i lydelse 2024-04-01.

Ladda ner BEA 24 (PDF)

Cirkulär

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.