Publicerad 16 augusti 2023

Krislägesavtal (KLA)

Krislägesavtalet (KLA) reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

Arbetsgivaren har ett antal verktyg genom lag och kollektivavtal vid påverkan på personalförsörjningen. En sammanställning av dessa verktyg finns i cirkulär 20:13.

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro, Cirkulär 20:13

Om situationen, trots att åtgärder enligt ovan är vidtagna, ändå inte är möjlig att hantera kan en kommun eller region begära aktivering av krislägesavtalet. Beslut om begäran måste fattas i behörig ordning i kommunen eller regionen, av krisledningsnämnd eller motsvarande.

För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs:

  • att ett krisläge enligt ovan konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning (särskild delegation), samt
  • att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

Frågor och svar om krislägesavtalet

Krislägesavtal i lydelse 2021-07-01

Krislägesavtal med tillhörande bilagor (PDF) Pdf, 378 kB.

Kommentar till Krislägesavtalet

Kommentar till överenskommelse om Krislägesavtal (PDF) Pdf, 325 kB.

Arbetsmiljöinformation

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläge enligt AML (PDF) Pdf, 293 kB.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.