Publicerad 11 augusti 2023

Digital utbildning, Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR

Ett digitalt utbildningspaket om Kompetens-och omställningsavtal KOM-KR (2022-10-01) är framtagen för dig som är arbetsgivarrepresentant med ansvar för kollektivavtalsfrågor och/eller har ett huvudansvar för avtalets tillämpning.

Syftet med utbildningen är att underlätta för dig att tillämpa avtalet lokalt i enighet med avtalets bestämmelser. Även du som är arbetsgivarrepresentant med ansvar för såväl strategisk kompetensförsörjning som för omställning av enskilda arbetstagare kan ta del av utbildningen.

Utbildningen består av korta filmer och ger grundläggande genomgång kring avtalets bestämmelser. Arrangörer är SKR och Sobona.

Innan du tar del av utbildningen

Det är en fördel att ta del av filmerna i den ordning som de presenteras för att förstå helheten på ett bättre sätt men du kan förstås hoppa mellan filmerna också. Utbildningen kan ses enskilt eller i grupp. Förkunskap om Kompetens- och omställningsavtalet i lydelse 2020-05-01 är en fördel, men inget krav.

1. Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtalet

Övergripande information om innehållet i avtalet, avtalets bakgrund och syfte. Du får en genomgång av några av avtalets inledande bestämmelser. Filmen är cirka 18 min.

2. Individuellt grundläggande stöd

Information om individuellt grundläggande stöd under anställning. Filmen är cirka 10 min.

3. Övergripande information om omställningsstudiestöd, studiestöd och studieledighet

Information om individuellt stöd under anställning. Filmen är cirka 13 minuter.

4. Kompletterande studiestöd

Information om kompletterande studiestöd under anställning. Filmen är cirka 7 minuter.

5. Förlängt studiestöd

Information om förlängt studiestöd under anställning. Filmen är cirka 7 minuter.

6. Kortvarigt studiestöd

Information om kortvarigt studiestöd under anställning. Filmen är cirka 5 minuter.

7. Samtal om kompetens för tidsbegränsad anställd arbetstagare

Information om samtal om kompetens för tidsbegränsad anställd arbetstagare. Filmen är cirka 4 minuter.

8. Aktiva omställningsinsatser översikt

Information om aktiva insatser. Filmen är cirka 3 minuter.

9. Grundläggande stöd

Information om grundläggande stöd. Filmen är cirka 11 minuter.

10. Förstärkt stöd

Information om förstärkt stöd. Fimen är cirka 9 minuter.

11. Utökade insatser

Information om utökat stöd. Filmen är cirka 7 minuter.

12. Studiestöd och övrigt ekonomiskt stöd

Information om studiestöd och övrigt ekonomiskt stöd vid avslut av anställning. Filmen är cirka 9 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.