Publicerad 22 januari 2024

Kompetens- och omställningsavtal

2022-10-01 trädde det nya Kompetens- och omställningsavtalet i kraft. Se cirkulär 22:25 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 22-10-01 för att ta del av det nya avtalet.

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skapar förutsättningar för arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Avtalet har anpassats till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning i kommun, region samt medlem i Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation som inte omfattas av andra bestämmelser om omställning genom anställningen. För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner före den 1 oktober 2022 gäller KOM-KR, Överenskommelse om kompetens och omställningsavtal, i lydelse 2020-05-01.

I cirkulär 22:25 följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i avtalet.

Sammanfattningen avser delar där KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skiljer sig från KOM-KR i lydelse 2020-05-01 samt delar där anpassningar till lagen gjorts.

Bilagor KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Cirkulär 22:25 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01, KOM-KR

KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inkl förhandlingsprotokoll och bilagor (PDF) Pdf, 279 kB.

Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-09-13) (PDF) Pdf, 126 kB.

Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-06-21) (PDF) Pdf, 238 kB.

Redogörelsetext till KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (PDF) Pdf, 406 kB.

Partsgemensam kommentar till KOM-KR Pdf, 374 kB.

Bilagor KOM-KR i lydelse 2020-05-01

Cirkulär 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR (PDF) Pdf, 215 kB.

KOM-KR Bilaga 1 - Kompetens och omställningsavtal (PDF) Pdf, 255 kB.

KOM-KR Bilaga 2 - Centrala och lokala protokollsanteckningar (PDF) Pdf, 121 kB.

KOM-KR Bilaga 3 - Centrala protokollsanteckningar (PDF) Pdf, 191 kB.

KOM-KR Bilaga 4 - Stadgar omställningsfonden (PDF) Pdf, 209 kB.

KOM-KR Bilaga 5 - LOK (PDF) Pdf, 13 kB.

KOM-KR Bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser (PDF) Pdf, 199 kB.

Partsgemensam kommentar till KOM-KR (PDF) Pdf, 488 kB.

KOM-KL

För arbetstagare som kvalificerar sig för eller får omställningsförmåner före den 1 maj 2020 gäller KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07.

KOM-KL i lydelse 2016-12-07 (PDF) Pdf, 810 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.