Publicerad 17 juni 2021

Huvudöverenskommelse (HÖK T) med AkademikerAlliansen

Avtalet gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare och är uppsägningsbart med en ömsesidig uppsägningstid av 5 kalendermånader. Avtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1 april varje år. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet. Till avtalet hör AB 20 i lydelse fr.o.m 2022-01-01.

Ladda ner HÖK T (PDF)

Ny facklig organisering för alla lärare och skolledare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har tagit beslut om att bilda en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Partsgemensam information med anledning av bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Cirkulär

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.